За проекта

 

Първите Повелители идват от Норвегия 

 

Това разбира се може да бъде тема за дискусия, но едно нещо е сигурно: Историята на Повелителите бе написана от един известен норвежки автор Klaus Hagerup и така той създал вселената на Повелителите на дъжда.

Преди три години Enova, норвежката енергийна агенция, реши да направи национална енергийна стратегия за деца на възраст от 6 до 15 години. Целта бе децата да се заинтересуват от енергетиката и за тази цел създали ново име на марката. Познанията са основния въпрос на марката и за да достигнат децата се използват участие, хумор, интерактивност, и малка порция съревнование.

Сега има повече от 16 000 члена в клуба на Повелителите в Норвегия. 57 % от всички деца между 9 и 12 години знаят за Повелителите, а децата които познават Повелителите имат повече познания за енергийната и другите тематики. Много ученици от основните училища са запознати с историята на Повелителите в училище, по телевизията, в интерактивна интернет-страница и посредством събития, отразяващи образователни и забавни дейности по енергийната тематика.

Информация за контакт:

За повече информация по международния проект, моля свържете се с:

logo_enova

Enova SF, the Norwegian energy agency

Turid Helle
Tel: +47 92 48 2321
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

или с

Liv R. Lindseth
Tel: +47 95 22 04 82
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Консорциумът

 

Мнозинството от партньорите са национални енергийни агенции и всички те си сътрудничат тясно или действат от името на националните енергийни власти.

Моля свържете се с националния партньор за допълнителна информация по дейностите на проекта във Вашата страна.

 

Participant name
Country
Contact information
E-mail address
Enova SF Norway Turid Helle
Liv Lindseth
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
The Centre for Renewable
Energy Sources
Greece Vassiliki Papadopoulou Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
MOTIVA OY Finland Irmeli Mikkonen Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Energy Efficiency Agency Bulgaria Nikolay Nikolov Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
ESCAN S.A. Spain Margarita Salve Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Poland Joanna Ogrodniczuk Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Agencija za prestrukturiranje energitke d.o.o
Slovenia
Aleks Jan Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
The Swedish Energy Agency
Sweden
Christopher Waldén Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Slovak Energy Agency Slovakia Kvetoslava Soltesova Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Le Centre Urbain/Stadswinkel asbl Belgium Eddy Deruwe Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Информация за партньора

 

Агенцията по енергийна ефективност е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и има статут на изпълнителна агенция към министъра на икономиката и енергетиката и е създадена през 1997 година.


Дейността на Агенцията по енергийна ефективност се състои в:

- Разработване на програми и проекти за повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници;
- Трансфер на технологии, знания и опит в областта на ЕЕ и използването на ВЕИ; Организиране на семинари, конференции и работни срещи;
- Осигуряване на средства за съфинансиране на програми и проекти от европейските програми и фондове за икономическо и социално сближаване, както и от други национални и чуждестранни програми, фондове, спонсори и институции;
- Участие в реализиране на международни проекти.
- Изпълнението на проекти за повишаване на ЕЕ и използването на ВЕИ.
- Извършване на контролна дейност.