Повелителите на Дъжда

Научете повече за Повелителите

 

Книгата "Повелители на дъжда"

 

 първа част                                              втора част                                             трета част

book 1

       book 2        book3

Кои са Повелителите?

 

Повелителите изглеждат малко като теб и мен, но също така те са и загадъчни, много любопитни към изучаването на нови неща. Повелителите ги е грижа за другите, за природата и за общото състояние на нашата земя. А те са наистина умни – знаят много повече за енергетиката, околната среда и климата, отколкото повечето хора. Те знаят, че знанието е сила, която ще им помогне да формират своето собствено бъдеще!

 

Повелителите на дъжда от Панагюрище!

41 ученика от третите класове на  Начално училище „Свето Покровско” в град Панагюрище.
Единствено училище носещо име на … икона.

 

 

Какво друго е направено досега?

Всеки партньор е осъществил сътрудничество в своите страни с минимум 20 пилотни училища. Всички пилотни училища ще имат възможността да заемат активна позиция и влияние в този международен проект на ЕС. Те както и нашите най-важни партньори за сътрудничество ще ни дадат обратната връзка и ще ни помогнат в разработване на инструменти и материали, чрез които да достигнем общите образователни цели.

Всичките три проблема на историята на Повелителите на дъжда са в процес на отпечатване и ще бъдат изпратени безплатно до пилотните училища. При поискване те ще получават безплатни технически и образователни съвети, предложения за последващи дейности, бюлетини, и достъп до електронен енергиен инструментариум за училищата. Ние също ще бъдем на разположение за въпроси и помощ.

В допълнение, планира се един курс за обучение във всяка страна-партньор.

В процес на разработка е национална интернет-страница на Повелителите на дъжда за деца във всяка страна-партньор. Моля посетете страницата на Повелителите: www.rainmakers-eu.eu – предстои скоро!! и кликнете върху страната-партньор.

 

Къде ще бъдем в края на 2009 г.? 

След три години на съществуване на марката „Повелители на дъжда” във връзка с  енергийната тематика, се надяваме чрез концепцията на Повелителите, че визуалното показване и породените асоциации ще бъдат разпознаваеми и запомнящи се от участващите деца.

Надяваме се да се доближим към даването на отговора на въпроса дали е възможно да се достигне до децата с важното послание за предизвикателствата пред климатичните промени и енергийните доставки посредством една и съща концепция във всичките 10 страни.

Интересуваме се как историята на Повелителите ще бъде посрещната  в различните страни и култури. Индикация за успешен проект би било да се види, че материала и дейностите се поддържат - например интернет-страниците да се подновяват, а другите дейности и инициативи да се повтарят и разпространяват, както в страните-участнички, така и в другите страни на ЕС.